Corona 2

Donald Trump. Hvordan kunne sådan en idiot dog blive valgt? Allerede før virussen angreb, havde Trump kørt frem med sit slogan ”America First”

Forfatter: Kaptajn Bligh
Læs forrige indlæg

Kapitel 2

Det hele var begyndt i slutningen af året 2019, da både Lars Bo og Gunnar som 19-årige havde været på første år af medicinstudierne. En ny virussygdom viste sig i Kina.

Historien fortsætter under reklamen

Men en glubende interesse havde de to unge studerende kastet sig over den smule information, der var tilgængelig. Meget hurtigt var de to blevet enige om, at Danmark burde lukke sine grænser. Enten totalt, eller i det mindste overfor alle kinesere og personer, der havde været i Kina.

Desværre reagerede landets socialdemokratiske statsminister langt mindre konsekvent, og selv da virussen huserede voldsomt i Italien, holdt Mette Frederiksen grænserne åbne. Resultatet blev, at hundredvis af danskere kom hjem, typisk fra skiferier, smittede med Corona sygdommen.

Både Lars Bo og Gunnar havde raset. Over uduelige, uintelligente politikere uden konsekvens. Og over uansvarlige, almindelige danskere, som valgte at tage på ferier i udlandet, selvom de udmærket vidste, at en farlig virus var ved at sprede sig i Europa. De mente begge, at det var enhver borgers simple pligt at undlade at rejse ud under de omstændigheder.

Lars Bo var primært en forskertype, og gav ikke offentligt udtryk for sine meninger. På det punkt var Gunnar meget anderledes, og på alle sociale medier havde han kritiseret både politikere og egoistiske, ferierende danskere. Fra mange sider blev han angrebet voldsomt, men der var også mange, der støttede ham. Hurtigt blev hans blog et centrum for de personer, der ønskede en voldsommere indgriben overfor denne nye trussel.

Selvom der på Christiansborg var konsensus omkring bekæmpelsen af epidemien, begyndte mange medlemmer af Dansk Folkeparti at vise deres støtte til Gunnars synspunkter. Dette førte i løbet af meget kort tid til, at Gunnar blev medlem af Dansk Folkeparti, og snart derefter indtog en central position i partiets interne debatter.

Først da over 700 var konstateret smittede i Danmark, og den interne smitte i Danmark var den førende grund til nye tilfælde, indførte regeringen grænselukning.

I sin blog havde Gunnar skrevet: ”Ja, NU lukker idioten grænsen. Nu hvor vi HAR smitten i landet. Nu vil grænselukningen kun hjælpe, HVIS det lykkes os at standse smittespredningen her i landet, hurtigere end det lykkes i de andre europæiske lande. Vi bliver regeret af en flok idioter.”

I det hele taget irriterede det Gunnar, at pladserne i folketinget, med ganske få undtagelser, var besat af folk med yderst begrænset intelligens. Han mente, at man kunne kræve, at de personer, der skulle styre landet, hørte til den absolutte intelligensmæssige elite.

Havde der overhovedet været nogen, der havde udvist tegn på egentlig intelligens?

Blandt politikkerne i 2019 kunne Gunnar kun pege på Bertel Haarder og Morten Messerschmidt.

Selvom han ikke selv havde oplevet fortidens politikere, så havde han dog studeret politikken i Danmark grundigt. Men også der kunne han kun finde enkelte, som han kunne føle respekt for.

Anders Fogh Rasmussen havde været en dygtig, ordholdende politiker.

Mogens Lykketoft havde udvist intelligens og sans for tal, selv om hans evne til at manøvre politisk havde rummet store mangler.

Også Svend Aukens intelligens havde Gunnar fået respekt for.

Og så selvfølgeligt Mogens Glistrup.

Gunnar smilede ved tanken. Han anså denne mand som den suverænt bedst begavede person, der nogensinde havde siddet i det danske folketing. Med helt suveræne eksaminer som BÅDE jurist og som revisor. Det var imponerende, at denne mand havde ofret sin position med en gylden forretning som skatterådgiver, for at forsøge at rette op på det danske samfund. Og frygteligt, at han til sidst blev ødelagt af den umulige kamp, han stædigt havde udkæmpet.

Men Gunnar anså stadigt Glistrup som Danmarks klart mest betydningsfulde politikker. Han havde ene mand fået ændret den politiske tone i Danmark, så det endeligt (om end først efter hans død), blev muligt at tale åbent om, hvor skadeligt det var for landet med de mange, primært muslimske, indvandrere, der myldrede ind over grænsen, for derefter at formere sig som rotter.

Gunnar bed tænderne sammen. Havde det ikke været for Glistrup, havde Danmark i 2020 været ligeså ødelagt af muslimsk indvandring som Sverige var på dette tidspunkt, hvor store områder i Malmø og andre svenske byer var sådan, at rigtige svenskere ikke kunne færdes i gaderne, og hvor voldtægt, overfald, brandstiftelser og bombesprængninger var hverdags begivenheder.

Da Gunnars blog i 2020 var blevet noget, som havde mange følgere, var han også begyndt at komme med kommentarer om muslimske parallelsamfund, østeuropæiske indvandreres snylten på danske systemer, så som dag- og børnepenge, kriminelle udlændinge, alt for milde straffe for vold og voldtægt samt den tilsyneladende uendelige udnyttelse af de danske skatteindtægter, som udenlandske kriminelle tilsyneladende uhindret fik lov til at fortsætte med.

Angrebet af Coronavirus tog ret hurtigt af, og rent faktisk døde der kun få danskere. Gunnar troede ikke et sekund på de tal, som Kina havde offentliggjort, men tallene for Europa anså han som mere pålidelige. Der var det samlede dødstal dog under 100.000, da den første bølge af sygdommen var forbi.

Faktisk var sygdommens betydning for verden meget, meget større på grund af de økonomiske og politiske følger, den havde.

Aktiekurser var styrtdykket. Arbejdsløsheden steget. Den internationale samhandel mindskedes, medens lande eller regioner indførte protektionistiske regler, i forsøg på at gavne sig selv.

USA havde i denne periode en meget speciel præsident. Gunnar smilede bittert ved tanken. Donald Trump. Hvordan kunne sådan en idiot dog blive valgt? Allerede før virussen angreb, havde Trump kørt frem med sit slogan ”America First”. Han havde afbrudt frihandlen overfor hele verden.

”Okay”, tænkte Gunnar, ”Man må give manden, at han var den første, der direkte italesatte det fuldstændigt skæve forhold i samhandlen med Kina. Det umulige i, at lave ”frihandel” med et land, hvor regeringen kunstigt holdt valutakursen så lav, at deres arbejdere kun fik udbetalt få procent af det, der skulle betales for arbejdskraft i Europa eller USA. Og hvor kinesiske krav til virksomheder, der ville ind på det kinesiske marked indbefattede, at disse virksomheder havde skullet dele deres tekniske viden med kineserne. Handelsforholdet var så skævt, at Kina, i løbet af mindre end 40 år, havde ændret sin position fra at være et uland, der modtog særlige støtteordninger fra Vesten, til at være en dominerende og aggressiv verdensmagt, der trængte sig på, og forsøgte at opkøbe eller overtage strategisk infrastruktur overalt på jorden. Havne, råstofudvinding og hele den elektroniske verden var områder, som kineserne havde været i gang med at sætte sig på.

Donald Trump krævede, at samhandlen med Kina skulle foregå på en mere afbalanceret måde. Men han fik kun opnået små ændringer. Især fordi han, grebet af sin egen selvforståelse og totale mangel på modtagelighed for faglige argumenter, havde kastet sig ud i en handelskrig med Europa samtidigt. Havde han stillet sig op som en leder af den vestlige verden, og samlet alle landene i bestræbelsen på at stoppe Kinas truende fremmarch, ville meget måske have set anderledes ud i dag. Gunnar smilede trist.

Indtil angrebet af Covid19, havde Danmark og hele den vestlige verden været præget af andre problemer.
I 2019 havde klimadebatten fyldt næsten alt i en periode. Gunnar smilede skævt ved tanken.

Men der havde samtidigt været en række andre sager, der opfattedes som trusler mod den verdensorden, som de fleste i Danmark ønskede:
Brexit og andre EU-problemer.

Et meget anstrengt forhold til Donald Trump, der agerede totalt forudsigeligt, og på den måde havde efterladt den vestlige verden uden nogen naturlig leder.
Flygtningestrømme fra Afrika og Syrien.

Militære trusler fra Rusland, hvor Putin angreb Ukraine, og opførte sig meget truende overfor nogle europæiske lande, især Estland, Letland og Litauen.

På sin blog havde Gunnar kommenteret på alle emnerne, og i alle tilfælde havde hans klare og tydelige meninger udløst en ophedet debat.

Klimadebatten havde Gunnar smilet en smule af. Ikke at han på nogen måde betvivlede, at der var gang i betydelige klimaændringer. Han nægtede heller ikke, at disse ændringer var menneskeskabte. Men han betragtede det som KLIMAÆNDRINGER, ikke KLIMAKATASTROFER.

Med udgangspunkt i Danmark var hans argumenter:
Den NORMALE tilstand for det område vi danskere bebor er, at det er isdækket. Vi befinder os lige nu i en mellemistid, som måske kun vil vare yderligere nogle få tusind år, før den næste istid kommer. Ud fra dette er det svært at protestere mod lidt opvarmning.

Forskernes modeller pegede på, at hvis kloden opvarmedes med 2 grader, ville sommertemperaturerne i Danmark stige med 2 grader, medens vintertemperaturene ville stige med 5 grader. Dette ville betyde enorme besparelser på vores varmeregninger. Vores veje ville stort set altid være isfri, og saltning af vejene ville ikke være nødvendigt, hvilket igen betød at vores biler ikke rustede. Vores land ville blive et varmere og bedre turistland, og muligvis ville nogle landmænd fremover kunne nå at høste to afgrøder på et år.

Der ville selvfølgeligt også være ulemper, så som lidt mere irriterende insekter og voldsommere vejr. Men det samlede billede viste gigantiske fordele for Danmark.
Men Gunnars vigtigste argument mod klimahysteriet var noget helt andet. Han accepterede bestemt, at der var grund til at bekymre sig om klimaet, hvis ikke i Danmark, så i andre lande. MEN han ville og kunne ikke acceptere, at lige klimaspørgsmålet fik al opmærksomheden. Spørgsmål som plastikforurening, overudnyttelse af begrænsede råstoffer og ISÆR udryddelse af plante- og dyrearter syntes han, skulle have højere prioritet.

I Gunnars tankeverden var klodens største problem entydigt overbefolkning. Idet der i 2019 var mere end 7 milliarder mennesker på kloden, var der ikke længere plads til det vilde dyreliv, som efter hans mening BURDE tilgodeses med langt over halvdelen af klodens overflade.

Lars Bo og Gunnar havde snakket meget om overbefolkningen. Ud fra et biologisk synspunkt, havde arten på ingen måde behov for at bestå af mere end 100 millioner individer, og kunne sådan set klare sig fint også med endnu mindre tal. De unge studerende var også enige om, at selve den massive koncentration af mennesker på jorden var en tiggende bombe, der bare ventede på at eksplodere. Jo flere individer af en art, der er presset sammen på et område, des bedre vilkår vil der automatisk være for en smitsom sygdom. Det var udelukkende et spørgsmål om tid, før en voldsom pandemi ville opstå.

I løbet af 2020 var angrebet af Covid 19 aftaget, og i begyndelsen af 2021 ansås sygdommen ikke længere som en aktuel trussel.

Der kom en ny bølge af sygdommen i 2025, da virusset havde muteret så meget, at de tidligere angrebne personer ikke længere havde immunitet, og de udviklede vacciner var virkningsløse.
Atter fire år senere optrådte et nyt angreb. Begge angreb var dog ”beskedne” pandemier, lidt som angrebet i 2020.

Muligvis var det bølgerne af angreb fra Coronavirusset, der gav de to unge forskere deres brændende interesse for virologi. I hvert fald koncentrerede de begge deres forskning om denne virus. Sammen tilhørte de den absolutte forskningsfront i disse sygdomme og deres bekæmpelse, da den fjerde bølge ramte i 2034.

Igen begyndte det med tågede, uofficielle beretninger om sygdom og død i forskellige regioner i Kina. Atter forsøgte de kinesiske politikere at nedtone rygterne. Dette kunne de dog ikke ret længe.
Denne gang var sygdommen langt mere smitsom, og den havde en høj dødelighed, OGSÅ overfor mennesker, der ikke på forhånd var svækkede af alder eller andre sygdomme. Folk lå bogstaveligt døde i gaderne, hvilket ikke kunne skjules af myndighederne.

Belært af de tidligere tilfælde, lukkede de fleste landegrænserne til Kina, så godt som de kunne. Men Kina var nu den dominerende verdensmagt, både økonomisk og politisk. Selv hvad angik militær magt var det efterhånden meget tvivlsomt, om den amerikanske hær ville kunne hamle op med Kinas. Så mange lande turde ikke deltage i en total isolering af dette mægtige (og samtidigt nærtagende) land.

På FN-niveau gentoges kravet om at oprette en forskningsstation i Kina, med henblik på at forske i sygdommen, og herunder at få adgang til nye mutationer, der tilsyneladende hver gang opstod derude, så hurtigt som muligt.

Han Quang, Kinas almægtige leder ønskede absolut ikke denne internationale indblanding i forholdene i hans land. Men fordi billeder af de mange døde i gaderne allerede cirkulerede overalt, og fordi Kina netop nu arbejdede på at overtage grundlaget for den internationale elektroniske kontakt, hvilket landet jo havde stræbt efter, helt tilbage fra Huawei og 5 G nettet tilbage i 2020, ønskede han at vise sig samarbejdsvillig.

Efter besværlige, men alligevel hurtige, forhandlinger fik FN lov til at etablere en permanent forskningsstation i det centrale Kina. Tilladelsen var begrænset til 20 forskere og 80 hjælpere, samt til at forskerne udelukkende havde frie hænder på selve forskningsstationen. Færden udenfor denne, herunder opsporing af nye sygdomstilfælde, kunne kun ske efter myndighedernes godkendelse, og under overvågning fra myndighedernes repræsentanter.

De uofficielle rapporter fortalte nu om forfærdelige dødstal, så allerede få dage efter at tilladelsen forelå, var de første forskere udvalgt og på vej mod Kina. Nærmest som en selvfølgelighed var Lars Bo og Gunnar med dette første hold.
Historien fortsætter under reklamen

Gunnar blev afbrudt i sine tanker, da telefonen ringede. Ringetonen afslørede, at det var den sikrede linje fra Kina. Det måtte være Lars Bo.

”Tro ikke på kinesernes officielle meddelelser.” Lars Bo`s stemme dirrede af ophidselse. ”Folk dør som fluer herude. Ligene bliver brændt i store dynger. Og de kinesiske agenter forbyder os at have kontakt med jer udenfor Kina…………………”

Giv feedback:

Giv stjerner: - Skriv en kommentar
1 Stjerne2 Stjerner3 Stjerner4 Stjerner5 Stjerner (47har stemt 3,79 af 5)
Loading...

3 kommentarer

 1. Jann

  27. marts 2020 kl 10:30

  Skal da med: 😂

  3+
 2. Jann

  27. marts 2020 kl 10:28

  2034, mon ikke vi alle er kinesere da? 🤔😄 Wuhan virussen (Dean Koonz) er et plot mod den hellige uregulerede markedsøkonomi, der nu må tælles blandt ofrene i dagens optællinger. Selv Trump er blevet statsstøtte socialist, men det virker som et Mickey Mouse plaster mod en åben halspulsåre, og det ventende brandudsalg 🇨🇳
  👍👍👍👍👍

  2+
  • Kaptajn Bligh

   27. marts 2020 kl 11:34 - som svar på Jann

   Vi bliver jo nok ikke kinesere. Men måske underkastede nikkedukker for regimet i Kina. Der er jo allerede tegn på det nu.
   I et (eller flere) af de følgende kapitler, kommer MIT bud på den politiske udvikling, både den danske og den internationale, fra 2020 til 2038.
   Dette vil blive flettet ind mellem dramaer BÅDE i Kina og i Danmark, herunder også Grønland.

   2+

Send kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.